Miluška Lhotáková 3in1 concepts
KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN

lektorka metody Ing. Miluška Lhotáková
Kontakt Informace o metodě Historie metody Vše o lektorce Přehled kurzů Termíny kurzů Poradna Přednášky Tvořivé kreslení Literatura

Pár informací o historii kineziologie - metodě One Brain.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health".
logo

V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One - 3in1) vyvíjený od roku 1972 vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem a Danielem Whitesidem. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují. Patent USA

Dnes je celý systém rozpracován do jedenácti základních kurzů, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů. V roce 1991 byl tomuto systému udělen patent Spojených států amerických. burbank

Pracoviště Three In One Concepts se nachází v Kalifornii na západním pobřeží Spojených států v městě Burbank, které je součástí Los Angeles. Gordon Stokes je prezidentem společnosti. Daniel Whitesite je víceprezidentem. Součástí společnosti je mezinárodní třináctičlenný fakultativní výbor. Společnost organizuje každým rokem mezinárodní Gala konferenci, která představuje setkání facilitátorů z celého světa. Účastníci jsou seznamováni s nejnovějšími poznatky v práci systému Three In One.

GORDON STOKES

Gordon

Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. Je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

DANIEL WHITESIDE

Daniel

Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit). Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

CANDACE CALLAWAY

Candy

Daniel s Gordonem si Candance vybrali jako svoji spolupracovnici díky její mimořádně vysoké úrovni uvědomění a širokým znalostem v oblasti genetiky chování. Studium genetiky ukončila v roce 1980. Má vzdělání v oblasti metafyziky, mezilidských vztahů a parapsychologie. Je neoddělitelně spoutána a Three In One. Díky její společné práci s Danielem je dnes genetika chování Three in One chápána pod jiným zorným úhlem. Candance je srdcem i duší Three In One Concepts. Bez ní by činnost Three In One nebyla natolik hluboká a její využití by nedosáhlo takové šíře.


ANASTAZYA TOMOKO WADA

Anastazya

Anastazya je od roku 2008 ředitelkou Three In One concepts.

Carol Ann Hontz

carol

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie . Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994.


Ing. Miluska Lhotáková

Miluška

První českou lektorkou, která začala tuto metodu přednášet v české republice je Ing.Miluška Lhotáková, která začala metodu One Brain studovat v roce 1993 v Košicích a Bratislavě. Studium základních kurzů ukončila v roce 1995, kdy získala oprávnění metodu přednášet. V roce 2005 se zúčastnila mezinárodní Gala konference 3in1 v San Diegu konané v Kalifornii ve Spojených státech. V současnosti přednáší kurzy prvních desíti stupňů a celou řadu minikurzů včetně nadstavbového kurzu "Dítě jako rodič". Kurzy vyšších stupňů přednáší v naší republice zahraniční lektoři.

Na kurz se můžete přihlásit ZDE nezapomeňte uvést váš kontakt.

-----------copyright © ing. Boris Lhoták-----------